ЦЕНИ НА ОРИГИНАЛИ / PRICE OF ORIGINAL PAINTINGS  

Картина: масло върху платно,Автор: Бай Jimm, оригинал  / Painting: oil on canvas,  Artist: Bai Jimm, Original

Размер на картината:  / Picture Size:

Цена на картината с външна рамка: / Price of painting with frame:

   "THE GREEN APPLE" 
  ЗЕЛЕНАТА ЯБЪЛКА

40 / 60 см. - canvas / платно
  58 / 78 см. - with frame / с рамка

450 лв.
  230 EUR

   "THE LADY WITH A HAT" 
  ДАМАТА С ШАПКАТА

46 / 60 см. - canvas / платно
  64 / 78 см. - with frame / с рамка

460 лв.
  235 EUR

   "THE GIRL WITH A VASE" 
  МОМИЧЕТО С ВАЗАТА

52 / 61 см. - canvas / платно
  70 / 79 см. - with frame / с рамка

480 лв.
  245 EUR

  "SHE IS WAITING FOR SOMEBODY" 
  ТЯ ЧАКА НЯКОГО

51 / 60 см. - canvas / платно
  69 / 78 см. - with frame / с рамка

470 лв.
  240 EUR

  "THE SAD GIRL WITH ROSES" 
  ТЪЖНОТО МОМИЧЕ С РОЗИТЕ

51 / 61 см. - canvas / платно
  69 / 79 см. - with frame / с рамка

470 лв.
  240 EUR

  "NAKED GIRL" 
  ГОЛО МОМИЧЕ

51 / 61 см. - canvas / платно
  69 / 79 см. - with frame / с рамка

470 лв.
  240 EUR

  "GIRL IN THE JUNGLE" 
  МОМИЧЕ В ДЖУНГЛАТА

48 / 52 см. - canvas / платно
  66 / 70 см. - with frame / с рамка

420 лв.
  215 EUR

  "LADY WITH GRAPES" 
  ЖЕНА С ГРОЗДЕ

44 / 59 см. - canvas / платно
  62 / 77 см. - with frame / с рамка

420 лв.
  215 EUR

  "SHE READ MY POEMS" 
  ТЯ ЧЕТЕ МОИТЕ СТИХОВЕ

46 / 53 см. - canvas / платно
  64 / 71 см. - with frame / с рамка

430 лв.
  220 EUR

  "GIRL WITH UMBRELLA" 
  МОМИЧЕ С ЧАДЪР

45 / 58 см. - canvas / платно
  63 / 76 см. - with frame / с рамка

460 лв.
  235 EUR

  "GIRL WITH BLOOMING MORELLO-TREE" 
  МОМИЧЕ С ЦЪФНАЛА ВИШНА

48 / 58 см. - canvas / платно
  66 / 76 см. - with frame / с рамка

470 лв.
  240 EUR

  "GIRL AND LION" 
  МОМИЧЕ С ЛЪВ

50 / 60 см. - canvas / платно
  68 / 78 см. - with frame / с рамка

480 лв.
  245 EUR

Copyright © 2011 All rights reserved ~ Designed by jimmyART